Oznaczanie stężenia metali ciężkich | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium MobrukLaboratorium badawcze Mo-BRUK S.A.

Oznaczanie stężenia metali ciężkich w wyciągu wodnym kruszyw sztucznych oraz odpadów przebiega dwuetapowo. Najpierw odpad bądź kruszywo sztuczne poddawane jest wymywaniu zgodnie z normą PN‑EN 12457-4:2006 a następnie metale ciężkie oznaczane są wyciągu wodnym metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) według normy PN‑EN ISO 11885:2009. Tą metodą laboratorium może oznaczyć ołów (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni), miedź (Cu), cynk (Zn) i chrom (Cr) w zakresie 0,1 – 10 mg/l oraz arsen (As), antymon (Sb), selen (Se), bar (Ba) i molibden (Mo) w zakresie 0,05 – 20 mg/l. Zawartość metali ciężkich w przeliczeniu mg/kg oblicza się ze stężenia metali w wyciągu wodnym.

Oznaczanie stężenia metali ciężkich w wodach i ściekach przeprowadza się stosując metodę  emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) według normy PN‑EN ISO 11885:2009. Tą metodą laboratorium może oznaczyć ołów (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni), miedź (Cu), cynk (Zn) i chrom (Cr) w zakresie 0,1 – 10 mg/l.

Metoda oznaczania stężenia metali ciężkich w wodach, ściekach, wyciągach wodnych odpadów i wyciągach wodnych kruszyw sztucznych jest akredytowana przez PCA.

Do oznaczania stężenia metali ciężkich laboratorium używa spektrometru Spectro Arcos.

Lista kodów odpadów akredytowanych przez PCA dostępna w laboratorium.

 

Laboratorium Mo-BRUK S.A.
Niecew 68
33-322 Korzenna
powiat nowosądecki,
województwo małopolskie
tel: (18) 448 58 72
e-mail: laboratorium@mobruk.pl

 


tagi: metale ciężkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close