Oznaczanie jodu | Centralne Laboratorium Instytutu Zootechniki PIB

Laboratorium wykonuje oznaczenie jodu w moczu metodą kinetyczno-spektrofotometryczną. Badanie umożliwia rozpoznanie chorób związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem tarczycy. Parametr badany jest w zakresie: 20-600 (ug/L). Metoda akredytowana. Cena badania: 80 PLN netto.   Centralne Laboratorium Instytut Zootechniki PIB Aleksandrowice 1 32-084 Morawica k.Krakowa woj. małopolskie   tagi: jod, tarczyca, trójjodotyronina, tyroksyna             Read more about Oznaczanie jodu | Centralne Laboratorium Instytutu Zootechniki PIB[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawiesiny ogólnej | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium badawcze wykonuje oznaczenie zawiesiny ogólnej w wodach i ściekach metodą wagową według znormalizowanej metody PN‑EN 872:2007 + Ap1:2007. Metoda została akredytowana przez PCA w zakresie 5,0 – 165 mg/l.   Laboratorium Mo-BRUK S.A. Niecew 68 33-322 Korzenna powiat nowosądecki, województwo małopolskie tel: (18) 448 58 72 e-mail: laboratorium@mobruk.pl   tagi: pH           Read more about Oznaczanie zawiesiny ogólnej | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie pH | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium badawcze wykonuje oznaczenie pH w wyciągach wodnych odpadów, wyciągach wodnych kruszyw sztucznych oraz w ściekach i wodach. Badanie wykonywane jest metodą potencjometryczną zgodnie z normą PN‑EN ISO 10523:2012. Wyciągi wodne przygotowywane są według normy PN‑EN 12457‑4:2006. Oznaczenie zostało akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie 2 – 13 w wyciągach wodnych odpadów i kruszyw sztucznych Read more about Oznaczanie pH | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie substancji rozpuszczonych TDS | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Oznaczanie substancji rozpuszczonych w wyciągach wodnych odpadów i wyciągach wodnych kruszyw sztucznych odbywa się dwuetapowo. Najpierw przygotowywany jest wyciąg wodny zgodnie z normą PN‑EN 12457‑4:2006 a następnie metodą wagową wg PN‑EN 15216:2010 określa się stężenie substancji rozpuszczonych TDS w tych wyciągach. Zawartość substancji rozpuszczonych TDS, wyrażoną w mg/kg uzyskuje się z obliczeń. Tą metodą Read more about Oznaczanie substancji rozpuszczonych TDS | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie stężenia rozpuszczonego węgla organicznego DOC | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium wykonuje oznaczenie stężenia rozpuszczonego węgla organicznego DOC w wyciągach wodnych odpadów i kruszyw sztucznych. Badanie wykonywane jest metodą spektrofotometryczną użyciem testów kuwetowych LCK 386 zgodnie z procedurą własną PB‑08 wydanie III z dnia 20.03.2017 r. Wyciągi wodne z odpadów i kruszyw przygotowywane są metodą znormalizowaną według PN‑EN 12457‑4:2006. Laboratorium korzysta ze Read more about Oznaczanie stężenia rozpuszczonego węgla organicznego DOC | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie stężenia chromu IV | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Metoda oznaczania stężenia chromu IV w wyciągu wodnym odpadu, w wyciągu wodnym kruszywa sztucznego, w ściekach i wodach w laboratorium badawczym Mo-BRUK oparta jest na metodzie spektrofotometrycznej. Badanie odbywa się według procedury własnej PB‑07 wydanie III z dnia 20.03.2017 r. Wyciągi wodne przygotowywane są zgodne z normą PN‑EN 12457‑4:2006. Metoda została akredytowana Read more about Oznaczanie stężenia chromu IV | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie stężenia chlorków, siarczanów i fluorków | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium badawcze Mo-BRUK wykonuje oznaczenie stężenia chlorków, siarczanów i fluorków w wyciągach wodnych odpadów i wyciągach wodnych kruszyw sztucznych oraz w ściekach metodą chromatografii jonowej z detekcją kulometryczną. Metoda została akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie: 25 – 40 000 mg/l dla chlorków i siarczanów oraz 1 – 2 500 mg/l dla fluorków.  Wyciąg wodny przygotowywany jest zgodnie Read more about Oznaczanie stężenia chlorków, siarczanów i fluorków | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości metali ciężkich | Mo-BRUK S.A

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Oznaczanie zawartości metali ciężkich w odpadach i paliwach stałych wtórnych przebiega dwuetapowo. Najpierw odpad bądź paliwo stałe wtórne poddawane jest mineralizacji metodą znormalizowaną według  PN‑EN 13657:2006, by następnie oznaczyć metale ciężkie w mineralizacie metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP‑OES) według normy PN‑EN ISO 11885:2009. Tą metodą laboratorium może oznaczyć Read more about Oznaczanie zawartości metali ciężkich | Mo-BRUK S.A[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie stężenia metali ciężkich | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Oznaczanie stężenia metali ciężkich w wyciągu wodnym kruszyw sztucznych oraz odpadów przebiega dwuetapowo. Najpierw odpad bądź kruszywo sztuczne poddawane jest wymywaniu zgodnie z normą PN‑EN 12457-4:2006 a następnie metale ciężkie oznaczane są wyciągu wodnym metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) według normy PN‑EN ISO 11885:2009. Tą metodą laboratorium może Read more about Oznaczanie stężenia metali ciężkich | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie stężenia rtęci | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium badawcze Mo-Bruk S.A. wykonuje oznaczenia stężenia rtęci w wyciągu wodnym odpadów, wyciągu wodnym kruszyw, ściekach i wodach.  Rtęć (zaliczana do metali ciężkich) oznaczana jest metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji w zakresie 0,0001 – 0,2 mg/l. Wyciąg wodny przygotowywany jest zgodnie z normą PN‑EN 12457-4:2006 natomiast samo oznaczenie wykonywane jest zgodnie z Read more about Oznaczanie stężenia rtęci | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie straty przy prażeniu | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Strata przy prażeniu w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach wykonywana jest zgodnie z normą PN‑EN 15169:2011+Ap1:2012. Jest to metoda wagowa akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie 1,0 ‑ 95 %. Lista kodów odpadów akredytowanych przez PCA dostępna w laboratorium.   Laboratorium Mo-BRUK S.A. Niecew 68 33-322 Korzenna powiat nowosądecki, województwo małopolskie tel: (18) 448 Read more about Oznaczanie straty przy prażeniu | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości chloru | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium badawcze Mo-Bruk S.A. wykonuje oznaczenie zawartości chloru w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach. Stosowana jest metoda kulometryczna opisana w procedurze własnej PB-02. Metoda została akredytowana przez PCA w zakresie 0,02 ‑ 50 %. Oznaczanie zawartości chloru prowadzone jest przy użyciu analizatora elementarnego firmy Analytik Jena. Lista kodów odpadów akredytowanych przez PCA dostępna Read more about Oznaczanie zawartości chloru | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości siarki całkowitej | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Oznaczenie zawartości siarki całkowitej w laboratorium badawczym Mo-BRUK S.A. wykonywane jest znormalizowaną metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR zgodnie z normą PN‑G‑04584:2001. Badanie zostało akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji dla paliw stałych wtórnych oraz odpadów w zakresie 0,08 – 80 %. Oznaczenie zawartości siarki całkowitej wykonywanej jest na analizatorze elementarnym firmy Read more about Oznaczanie zawartości siarki całkowitej | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości ogólnego węgla nieorganicznego i węgla całkowitego oraz obliczanie zawartości ogólnego węgla organicznego | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium wykonuje oznaczenie zawartości ogólnego węgla nieorganicznego w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach metodą dekarbonizacji kwasem fosforowym z detekcją IR według normy PN‑EN 13137:2004 metoda A oraz oznaczenie węgla całkowitego w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR według normy PN‑EN 13137:2004 metoda A. Oba parametry zostały akredytowane Read more about Oznaczanie zawartości ogólnego węgla nieorganicznego i węgla całkowitego oraz obliczanie zawartości ogólnego węgla organicznego | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości popiołu | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium oferuje wykonanie oznaczenia zawartości popiołu w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach metodą wagową. Zawartość popiołu oznacza się według własnej procedury badawczej PB‑03. Badanie zostało akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji  w zakresie 0,2 – 90 %. Lista kodów odpadów akredytowanych przez PCA dostępna w laboratorium.   Laboratorium Mo-BRUK S.A. Niecew 68 Read more about Oznaczanie zawartości popiołu | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej oraz wilgoci w próbce analitycznej | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Oznaczenie zawartości wilgoci całkowitej oraz wilgoci w próbce analitycznej wykonywane jest metodą wagową według własnej procedury badawczej PB-04. Badanie objęte jest akredytacją PCA w zakresie 2,0 – 90 % dla oznaczania zawartości wilgoci całkowitej oraz w zakresie 1,0 – 5,0 % dla oznaczania zawartości wilgoci w próbce analitycznej. Akredytacją objęte są Read more about Oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej oraz wilgoci w próbce analitycznej | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium wykonuje badanie oznaczenia ciepła spalania i obliczenia wartości opałowej w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach metodą kalorymetryczną. Badanie zostało akredytowane przez PCA w zakresie 6 000 – 45 000 kJ/kg. Oznaczenie wykonywane jest według znormalizowanej metody PN‑81/G‑04513. Do oznaczania ciepła spalania używany jest kalorymetr C5000 firmy IKA. Lista kodów odpadów Read more about Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej | Mo-BRUK S.A.[…]

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close