Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawiesiny ogólnej | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium badawcze wykonuje oznaczenie zawiesiny ogólnej w wodach i ściekach metodą wagową według znormalizowanej metody PN‑EN 872:2007 + Ap1:2007. Metoda została akredytowana przez PCA w zakresie 5,0 – 165 mg/l.   Laboratorium Mo-BRUK S.A. Niecew 68 33-322 Korzenna powiat nowosądecki, województwo małopolskie tel: (18) 448 58 72 e-mail: laboratorium@mobruk.pl   tagi: pH           Read more about Oznaczanie zawiesiny ogólnej | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie pH | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium badawcze wykonuje oznaczenie pH w wyciągach wodnych odpadów, wyciągach wodnych kruszyw sztucznych oraz w ściekach i wodach. Badanie wykonywane jest metodą potencjometryczną zgodnie z normą PN‑EN ISO 10523:2012. Wyciągi wodne przygotowywane są według normy PN‑EN 12457‑4:2006. Oznaczenie zostało akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie 2 – 13 w wyciągach wodnych odpadów i kruszyw sztucznych Read more about Oznaczanie pH | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie substancji rozpuszczonych TDS | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Oznaczanie substancji rozpuszczonych w wyciągach wodnych odpadów i wyciągach wodnych kruszyw sztucznych odbywa się dwuetapowo. Najpierw przygotowywany jest wyciąg wodny zgodnie z normą PN‑EN 12457‑4:2006 a następnie metodą wagową wg PN‑EN 15216:2010 określa się stężenie substancji rozpuszczonych TDS w tych wyciągach. Zawartość substancji rozpuszczonych TDS, wyrażoną w mg/kg uzyskuje się z obliczeń. Tą metodą Read more about Oznaczanie substancji rozpuszczonych TDS | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie stężenia rozpuszczonego węgla organicznego DOC | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium wykonuje oznaczenie stężenia rozpuszczonego węgla organicznego DOC w wyciągach wodnych odpadów i kruszyw sztucznych. Badanie wykonywane jest metodą spektrofotometryczną użyciem testów kuwetowych LCK 386 zgodnie z procedurą własną PB‑08 wydanie III z dnia 20.03.2017 r. Wyciągi wodne z odpadów i kruszyw przygotowywane są metodą znormalizowaną według PN‑EN 12457‑4:2006. Laboratorium korzysta ze Read more about Oznaczanie stężenia rozpuszczonego węgla organicznego DOC | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie stężenia chromu IV | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Metoda oznaczania stężenia chromu IV w wyciągu wodnym odpadu, w wyciągu wodnym kruszywa sztucznego, w ściekach i wodach w laboratorium badawczym Mo-BRUK oparta jest na metodzie spektrofotometrycznej. Badanie odbywa się według procedury własnej PB‑07 wydanie III z dnia 20.03.2017 r. Wyciągi wodne przygotowywane są zgodne z normą PN‑EN 12457‑4:2006. Metoda została akredytowana Read more about Oznaczanie stężenia chromu IV | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie stężenia chlorków, siarczanów i fluorków | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium badawcze Mo-BRUK wykonuje oznaczenie stężenia chlorków, siarczanów i fluorków w wyciągach wodnych odpadów i wyciągach wodnych kruszyw sztucznych oraz w ściekach metodą chromatografii jonowej z detekcją kulometryczną. Metoda została akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie: 25 – 40 000 mg/l dla chlorków i siarczanów oraz 1 – 2 500 mg/l dla fluorków.  Wyciąg wodny przygotowywany jest zgodnie Read more about Oznaczanie stężenia chlorków, siarczanów i fluorków | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości metali ciężkich | Mo-BRUK S.A

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Oznaczanie zawartości metali ciężkich w odpadach i paliwach stałych wtórnych przebiega dwuetapowo. Najpierw odpad bądź paliwo stałe wtórne poddawane jest mineralizacji metodą znormalizowaną według  PN‑EN 13657:2006, by następnie oznaczyć metale ciężkie w mineralizacie metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP‑OES) według normy PN‑EN ISO 11885:2009. Tą metodą laboratorium może oznaczyć Read more about Oznaczanie zawartości metali ciężkich | Mo-BRUK S.A[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie stężenia metali ciężkich | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Oznaczanie stężenia metali ciężkich w wyciągu wodnym kruszyw sztucznych oraz odpadów przebiega dwuetapowo. Najpierw odpad bądź kruszywo sztuczne poddawane jest wymywaniu zgodnie z normą PN‑EN 12457-4:2006 a następnie metale ciężkie oznaczane są wyciągu wodnym metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) według normy PN‑EN ISO 11885:2009. Tą metodą laboratorium może Read more about Oznaczanie stężenia metali ciężkich | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie stężenia rtęci | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium badawcze Mo-Bruk S.A. wykonuje oznaczenia stężenia rtęci w wyciągu wodnym odpadów, wyciągu wodnym kruszyw, ściekach i wodach.  Rtęć (zaliczana do metali ciężkich) oznaczana jest metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji w zakresie 0,0001 – 0,2 mg/l. Wyciąg wodny przygotowywany jest zgodnie z normą PN‑EN 12457-4:2006 natomiast samo oznaczenie wykonywane jest zgodnie z Read more about Oznaczanie stężenia rtęci | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie straty przy prażeniu | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Strata przy prażeniu w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach wykonywana jest zgodnie z normą PN‑EN 15169:2011+Ap1:2012. Jest to metoda wagowa akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie 1,0 ‑ 95 %. Lista kodów odpadów akredytowanych przez PCA dostępna w laboratorium.   Laboratorium Mo-BRUK S.A. Niecew 68 33-322 Korzenna powiat nowosądecki, województwo małopolskie tel: (18) 448 Read more about Oznaczanie straty przy prażeniu | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości chloru | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium badawcze Mo-Bruk S.A. wykonuje oznaczenie zawartości chloru w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach. Stosowana jest metoda kulometryczna opisana w procedurze własnej PB-02. Metoda została akredytowana przez PCA w zakresie 0,02 ‑ 50 %. Oznaczanie zawartości chloru prowadzone jest przy użyciu analizatora elementarnego firmy Analytik Jena. Lista kodów odpadów akredytowanych przez PCA dostępna Read more about Oznaczanie zawartości chloru | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości siarki całkowitej | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Oznaczenie zawartości siarki całkowitej w laboratorium badawczym Mo-BRUK S.A. wykonywane jest znormalizowaną metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR zgodnie z normą PN‑G‑04584:2001. Badanie zostało akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji dla paliw stałych wtórnych oraz odpadów w zakresie 0,08 – 80 %. Oznaczenie zawartości siarki całkowitej wykonywanej jest na analizatorze elementarnym firmy Read more about Oznaczanie zawartości siarki całkowitej | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości ogólnego węgla nieorganicznego i węgla całkowitego oraz obliczanie zawartości ogólnego węgla organicznego | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium wykonuje oznaczenie zawartości ogólnego węgla nieorganicznego w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach metodą dekarbonizacji kwasem fosforowym z detekcją IR według normy PN‑EN 13137:2004 metoda A oraz oznaczenie węgla całkowitego w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR według normy PN‑EN 13137:2004 metoda A. Oba parametry zostały akredytowane Read more about Oznaczanie zawartości ogólnego węgla nieorganicznego i węgla całkowitego oraz obliczanie zawartości ogólnego węgla organicznego | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości popiołu | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium oferuje wykonanie oznaczenia zawartości popiołu w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach metodą wagową. Zawartość popiołu oznacza się według własnej procedury badawczej PB‑03. Badanie zostało akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji  w zakresie 0,2 – 90 %. Lista kodów odpadów akredytowanych przez PCA dostępna w laboratorium.   Laboratorium Mo-BRUK S.A. Niecew 68 Read more about Oznaczanie zawartości popiołu | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej oraz wilgoci w próbce analitycznej | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Oznaczenie zawartości wilgoci całkowitej oraz wilgoci w próbce analitycznej wykonywane jest metodą wagową według własnej procedury badawczej PB-04. Badanie objęte jest akredytacją PCA w zakresie 2,0 – 90 % dla oznaczania zawartości wilgoci całkowitej oraz w zakresie 1,0 – 5,0 % dla oznaczania zawartości wilgoci w próbce analitycznej. Akredytacją objęte są Read more about Oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej oraz wilgoci w próbce analitycznej | Mo-BRUK S.A.[…]

Laboratorium Mobruk

Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej | Mo-BRUK S.A.

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A. Laboratorium wykonuje badanie oznaczenia ciepła spalania i obliczenia wartości opałowej w paliwach stałych wtórnych oraz w odpadach metodą kalorymetryczną. Badanie zostało akredytowane przez PCA w zakresie 6 000 – 45 000 kJ/kg. Oznaczenie wykonywane jest według znormalizowanej metody PN‑81/G‑04513. Do oznaczania ciepła spalania używany jest kalorymetr C5000 firmy IKA. Lista kodów odpadów Read more about Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej | Mo-BRUK S.A.[…]